Badania

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), bezpieczeństwo żywności to obszar działań, których celem jest zapewnienie konsumentom ochrony przed ryzykiem zatrucia żywności i chorobami przenoszonymi drogą pokarmową

Polskie prawo definiuje bezpieczeństwo żywności jako ogół warunków, które muszą być spełnione, dotyczących w szczególności:

   • stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,
   • poziomów substancji zanieczyszczających,
   • pozostałości pestycydów,
   • warunków napromieniowania żywności,
   • cech organoleptycznych,
   • wszelkich działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością.

Wszystkie warunki wypełnianie są w celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia człowieka.

Firma Foodsector mając na uwadze bezpieczeństwo żywności oferuje szeroki wachlarz badań, z wykorzystaniem:

   • pracowni chemicznej,
   • pracowni mikrobiologicznej,
   • pracowni analizy sensorycznej.

W ramach naszych usług badań gwarantujemy Państwu:

   • pobór próbek
   • odbiór próbek
   • szybki termin realizacji badań,
   • konkurencyjne ceny,
   • akredytację badań.

 

 

Badania przechowalnicze żywności

Badania molekularne żywności

Badania utrzymania standardu jakości

Badania żywności

Usługi dodatkowe

Badania marketingowe

Badania opakowań i produktów non food

Badania pasz