Badania żywności

FoodSector jest firmą, która specjalizuję się w wykonywaniu badań laboratoryjnych, spełniając wymagania stawiane przez normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Foodsector oferuje Państwu szeroki zakres akredytowanych badań żywności, z wykorzystaniem:

  • Pracowni chemicznej – odpowiedzialnej za przeprowadzenie analiz podstawowych właściwości fizykochemicznych produktów spożywczych:
    • sucha masa / zawartość wody,
    • białko,
    • tłuszcz,
    • pH,
    • popiół ogólny,
    • popiół nierozpuszczalny w HCl,
    • zawartość cukrów ogółem i redukujących,
    • gęstość,
    • lepkość,
    • błonnik pokarmowy,
    • sól.

oraz badań z wykorzystaniem metod spektofotometrycznych oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i chromatografii gazowej  (GC), wśród nich oznaczenia zawartości m. in.

    • polifenoli ogółem,
    • flawonoidów ogółem,
    • witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K) i wodzie (C, B),
    • karotenoidy,
    • katechiny,
    • izoflawony,
    • sterole,
    • kofeiny,
    • kwasy organiczne,
    • konserwanty (kwas benzoesowy, sorbowy oraz ich sole).
  • Pracowni mikrobiologicznej, w której przeprowadzane są badania mikrobiologiczne m. in.
    • Campylobacter,
    • Clostridium perfringens,
    • Cronobacter,
    • Enterobacteriaceae,
    • Escherichia coli,
    • Gronkowce koagulazo-dodatnie,
    • Listeria monocytogenes,
    • Ogólnej liczby drobnoustrojów,
    • Przypuszczalne Bacillus cereus,
    • Salmonella Enteritidis,
    • Salmonella,
    • Salmonella Typhimurium.
  • Pracowni analizy sensorycznej, gdzie oceniane są produkty, zgodnie z metodykami PN-EN ISO, m. in.:
    • metodą duo-trio,
    • metodą skalowania,
    • testem porównań,
    • metodą parzystą,
    • metodą trójkową.

Wyniki oraz sprawozdania z badań (także w języku angielskim) przesyłamy w formie papierowej pocztą tradycyjną lub w formie pliku pocztą elektroniczną.