Analiza sensoryczna

Analiza  sensoryczna jest dyscypliną naukową, łączącą ze sobą zasady eksperymentalnego projektowania i analizę statystyczną, z wykorzystaniem jednego lub kilku zmysłów, stanowiących aparat pomiarowy w ściśle określonych warunkach. Uwzględnia ona wrażenia rejestrowane przez zmysły takie jak: kolor, zapach, struktura, smak.

Pracownia do analizy sensorycznej została zaprojektowana zgodnie z PN-EN ISO 8589:2010, w której uwzględniono ogólne wytyczne dotyczące projektowania pracowni analizy sensorycznej, z późniejszą poprawką PN-EN ISO8589:2010/A1:2014-07, zmieniającą wytyczne co do koloru kabin (punkt 6.2.5).

Produkty, których analiza sensoryczna nie jest możliwa bezpośrednio, przygotowywane są zgodnie z  PN-ISO 5497:1998. W normie przedstawiono wytyczne dotyczące przygotowywania próbek, dla których bezpośrednia analiza sensoryczna nie jest możliwa.

Przeprowadzane analizy sensoryczne produktów, oparte są na metodologiach zgodnie z normami:

   • PN-EN ISO 10399:2018-03 Analiza sensoryczna. Metodyka. Metoda duo-trio,
   • PN-EN ISO 5495:2007 Analiza sensoryczna. Metodologia. Test porównań parzystych,
   • PN-ISO 4121:1998 Analiza sensoryczna. Metodologia. Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania,
   • PN-ISO 11036:1999 Analiza sensoryczna. Metodologia. Profilowanie tekstury,
   • PN-EN ISO 5495:2007 Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda parzysta,
   • PN-EN ISO 4120:2021-08 Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda trójkątowa.

Laboratorium FoodSector przeprowadzi dla Państwa akredytowaną analizę sensoryczną:

   • koncentratów spożywczych,
   • konserw rybnych,
   • konserwy mięsnych,
   • makaronów,
   • margaryny,
   • mleka i przetworów mlecznych,
   • napojów bezalkoholowych (woda, napoje owocowe, soki owocowe i warzywne, napoje gazowane),
   • olei i tłuszczy roślinnych,
   • opakowań,
   • pasz,
   • pieczywa,
   • produktów non-food,
   • przetworów ziemniaczanych,
   • wyrobów ciastkarskich,
   • wyrobów cukierniczych,
   • wyrobów garmażeryjnych.

Obok metod laboratoryjnych, których istotą jest praca przeszkolonego zespołu, oferujemy Państwu badania konsumenckie. Pozwalają one określić stopień pożądalności i akceptacji oceniających, a także poznać ich preferencje.