Audyt dostawców

Audyt dostawców to podstawowe narzędzie służące optymalizacji procesu monitorowania i zarządzania łańcuchem dostaw. Pozwala wskazać potencjalne obszary stanowiące ryzyko. Polega na sprawdzeniu skuteczności realizacji wymagań stawianych producentom przez odbiorców.

Przeprowadzenie audytu pozwoli Państwu podnieść efektywność współpracy z dostawcą. A wiedza na temat dostawców i ich organizacji wpływa pozytywnie na budowanie trwałych relacji partnerskich.

Audyt dostawcy daje możliwość poznania funkcjonowania danej organizacji, między innymi  w zakresie:

   • strategii firmy,
   • jakości i wielkości pracy zasobów ludzkich,
   • doświadczenia,
   • systemu oceny jakości,
   • parku maszynowego,
   • możliwości logistycznych,
   • specyfikacji produktu,
   • bazy podwykonawców,
   • potencjalnego ryzyka i możliwości jego minimalizacji.

Usługa FoodSector w zakresie audytu dostawców kierowana jest do sieci handlowych, restauracji, a także centrów handlowych.

Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę audytorską. Zapewniamy Państwu:

   • potwierdzenie realizacji norm prawnych i jakościowych,
   • identyfikację i ocenę potencjalnego ryzyka wynikającego ze współpracy z dostawcą,
   • identyfikację niedociągnięć i obszarów wymagających doskonalenia,
   • obiektywną i niezależną ocenę organizacji dostawcy.

Wykwalifikowana kadra audytorów FoodSector oferuje przeprowadzenie audytu dostawców według potrzeb i wymagań klienta.

Zakres usługi obejmuje 5 etapów:

   1. Analizę dokumentacji dostawcy w zakresie objętym audytem.
   2. Zaplanowanie audytu.
   3. Przeprowadzenie audytu.
   4. Sporządzenie raportu z audytu.
   5. Przekazanie raportu klientowi i jego omówienie.

Dzięki audytowi przeprowadzonemu przez profesjonalistów zyskają Państwo:

   • identyfikację i minimalizację ryzyka biznesowego,
   • kontrolę zgodności działań dostawców z zapisami umowy,
   • kontrole obiegu dokumentów,
   • kontrolę operacji i procesów biznesowych,
   • kompletny system weryfikacji jakości dostarczanych produktów.