Badania konsumenckie

Przedsiębiorstwo FoodSector oferuje Państwu testy konsumenckie będące jedną z form badań marketingowych. Ocenie oferowanego produktu mogą podlegać takie kryteria jak na przykład:

   • wygląd,
   • opakowanie,
   • smak,
   • zapach,
   • łatwość użytkowania,
   • szerokość zastosowania.

Celem testów konsumenckich jest ocena zadowolenia potencjalnych klientów z danego produktu oraz uzyskanie informacji dotyczących ewentualnych zmian prowadzących do ulepszenia produktu względem preferencji bądź sugestii otrzymanych od konsumenta. Testom mogą zostać poddane: prototypowe produkty, produkty już gotowe, produkty, w których zostały wprowadzone zmiany względem tych dotychczasowych, a także opakowania.

Weryfikacja preferencji potrzeb docelowych konsumentów może przełożyć się na wiele elementów działania firmy wśród, których mogą znaleźć się:

   • promocja marki,
   • sprzedaż,
   • zwiększenie zaufania,
   • budowanie popularności,
   • oszczędność pieniędzy.

Wśród badań konsumenckich przeprowadzanych przez FoodSector znajdą Państwo:

   • jakościowe metody badań:
     • wywiad indywidualny,
     • wywiad grupowy,
   • ilościowe metody badań
     • badania preferencji,
     • testy porównawcze,
     • oceny produktów, opakowań i koncepcji.

Ten rodzaj badań pomoże Państwu zrozumieć postawy i preferencje konsumentów, a także czynniki, które wpływają na decyzje zakupowe, by jak najlepiej dopracować i dopasować produkt do danej grupy konsumentów.