Badania Mikrobiologiczne

Zakażenia żywności drobnoustrojami bądź ich toksynami są obecnie najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, producent żywności zobligowany jest zadbać o odpowiednią jakość i bezpieczeństwo środka spożywczego, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia czynnika zagrożenia, w tym mikrobiologicznego.

Laboratorium FoodSector oferuje akredytowane badania mikrobiologiczne. Przedmiotem badań są mikroorganizmy, decydujące o bezpieczeństwie żywności i te będące wskaźnikiem higieny procesu.

Metody badawcze oparte są o normy m. in. PN-EN, ISO i przeprowadzone przy użyciu specjalistycznego, najnowszego sprzętu, w celu najdokładniejszego określenia poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego podczas procesu produkcyjnego.

W pracowni mikrobiologii przeprowadzamy dla Państwa akredytowane analizy mikrobiologiczne, wśród nich:

     • Liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych – PN-ISO 15213:2005,
     • Liczba bakterii z grupy coli – PN-ISO 4832:2007,
     • Liczba Clostridium perfringensPN-EN ISO 7937:2005,
     • Liczba drobnoustrojów psychrotropowych – PN-ISO 17410:2004.
     • Liczba drożdży i pleśni dla produktów o aktywności wody niższej lub równej 0,95 – PN-ISO 21527-2:2009,
     • Liczba drożdży i pleśni dla produktów o aktywności wody wyższej niż 0,95 – PN-ISO 21527-1:2009,
     • Liczba EnterobacteriaceaePN-EN ISO 21528-2:2017-08,
     • Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich – PN-EN ISO 6888-1:2022-03,
     • Liczba Listeria monocytogenesPN-EN ISO 11290-2:2017-07,
     • Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus PN-EN ISO 7932:2005/A1:2020-09,
     • Liczba β-glukuroniadazo-dodatnich Escherichia coli PN-ISO 166649-2:2004,
     • Obecność CampylobacterPN-EN ISO 10272-1:2017-08,
     • Obecność Listeria monocytogenesPN-EN ISO 11290-1:2017-07,
     • Obecność Salmonella PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09,
     • Ogólna liczba drobnoustrojów – PN-EN ISO 4833-1:2013-12, PN-EN ISO 4833-2:3013-12.