Identyfikacja gatunków produktów zwierzęcych

Jednym z najczęściej fałszowanych produktów na świecie jest mięso, ze względu na wzrastającą cenę niektórych jego gatunków oraz zwiększoną konsumpcję. Podstawą regulacji prawnych wprowadzających obowiązek badania mięsa i jego przetworów były względy zdrowotne, religijne oraz komercyjne.

Do najczęstszych metod fałszowania mięsa i produktów mięsnych wykorzystywanych przez producentów żywności zaliczyć można:

     • zastąpienie mięsa innym, tańszym (np. w produktach wysoko przetworzonych,
      zhomogenizowanych),
     • nieprawidłowe oznakowanie (podanie nieprawidłowych informacji dotyczących gatunku
      mięsa, sposobu produkcji czy hodowli zwierząt),
     • dodatek środków poprawiających wygląd (obecność azotynów i azotanów w celu nadania
      pożądanej barwy mięsa lub nadtlenku wodoru w celu wybielenia podrobów),
     • fałszowanie świeżości (mięso rozmrażane sprzedawane jako świeże).

Fałszowanie artykułów spożywczych prowadzi do zmiany ich składu i właściwości co negatywnie wpływa na końcową jakość gotowego produktu i jego bezpieczeństwo (dodatek niedozwolonych substancji). Dlatego ważne jest zastosowanie odpowiednich i wiarygodnych metod  ukierunkowanych na przeanalizowanie danej próbki pod kątem szukanego gatunku mięsa.

FoodSector oferuje dla Państwa badania pod kątem:

     • identyfikacji pochodzenia/gatunku mięsa (immunoenzymatyczny test ELISA, metoda PCR – technika molekularna z użyciem łańcuchowej reakcji polimerazy, metoda ta pozwala na oszacowanie zafałszowania danego produktu  niepożądanym gatunkiem mięsa na poziomie <0,1%)
     • identyfikacji i potwierdzenia obecności preparatów farmaceutycznych, środków ochrony roślin i pestycydów oraz sterydów obecnych w mięsie (metodą HPLC).

W ramach identyfikacji gatunkowości mięsa stosowane są również metody:

     • organoleptyczne,
     • serologiczne,
     • elektroforetyczne.