Monitoring środowiska w procesach produkcji żywności

Utrzymanie odpowiedniej czystości pod względem fizykochemicznym jak i mikrobiologicznym jest ważnym aspektem podczas wytwarzania żywności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, producent zobowiązany jest do kontroli całego procesu produkcyjnego począwszy od surowca poprzez cały cykl produkcyjny aż do gotowego produktu.

Testowanie próbek pobranych z obszaru produkcji i obrotu żywnością jest skutecznym sposobem na wykrycie oraz przeciwdziałanie drobnoustrojom chorobotwórczym, które mogą przedostać się do produktów spożywczych. Drobnoustroje znajdujące się na powierzchni maszyn, urządzeń a nawet na rękach bądź ubraniach pracowników mogą stanowić wtórne źródło zanieczyszczeń surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych.

Głównym celem  monitoringu jest pozyskanie oraz interpretacja wyników badań środowiskowych w procesach produkcji żywności co pozwali na podjęcie działań w przypadku wystąpienia niezgodności. Wczesne wykrycie umożliwi zapobiegnięcie zakażeniu żywności, które mogłoby wpłynąć na jakość wytwarzanego produktu bądź zdrowia człowieka.

FoodSector pozyskuje informacje dotyczące warunków higienicznych produkcji w obrębie:

   • skuteczności działania systemu mycia i dezynfekcji powierzchni, maszyn i urządzeń,
   • jakości mikrobiologicznej powietrza,
   • higieny pracowników.

Oferta kierowana jest w szczególności do:

   • producentów żywności,
   • producentów opakowań przeznaczonych do produktów spożywczych.

Rodzaje badań czystości mikrobiologicznej przeprowadzanych przez naszą firmę:

   • badanie powietrza metodą sedymentacyjną,
   • badanie powierzchni metodą wymazów,
   • badanie powierzchni (blaty, ściany, odzież) metodą kontaktową,
   • badanie czystości rąk pracowników metodą kontaktową.