Rozwój produktu spożywczego

Rozwój produktów spożywczych jest kluczowym i krytycznym etapem, który w procesie projektowania wymaga spojrzenia na szeroki zakres aspektów obejmujących m. in. dobór odpowiedniej receptury, pozycjonowanie na rynku, określenie źródła pozyskiwania surowców, tak by spełnić oczekiwania jakie stawiają klienci, w zakresie jakości, cech organoleptycznych: smak, zapach, wygląd, tekstura i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami na rynku lokalnym i docelowym.

Podczas reformulacji dotychczasowo istniejących produktów, zmiana składu środka spożywczego może być spowodowana:

     • chęcią dostosowania produktu do aktualnych trendów,
     • chęcią spełnienia oczekiwań konsumentów,
     • dążeniem do opracowania wegańskiej wersji produktów,
     • dążeniem do opracowania naturalnego produktu,
     • chęcią wzbogacenia produktu w substancje bioaktywne,
     • dążeniem do opracowania produktu o obniżonej kaloryczności.

Laboratorium FoodSector oferuje Państwu kompleksowe badania żywności, obejmujących:

     • analizę składu i wartości odżywczej metodami fizykochemicznymi,
     • badania mikrobiologiczne,
     • analizy dodatków do żywności,
     • przeprowadzenie badań konsumenckich,
     • badania porównawcze z optymalizacją jakości sensorycznej żywności,
     • badania stabilności procesu produkcyjnego, przez ocenę próbek żywności pochodzących z różnych partii produkcyjnych,
     • opracowanie specyfikacji produktów żywnościowych.