Usługi dodatkowe

WERYFIKACJA ETYKIET

FoodSector oferuje Państwu weryfikację etykiet zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Na Państwa zlecenie wykonamy:

     • weryfikację i opracowanie etykiet,
     • opracowanie tabeli wartości odżywczej produktów żywnościowych, na rynek Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych,
     • opracowanie ekspertyz dotyczących znakowania, które wymagane są m. in. przez sieci handlowe.

POBÓR I ODBIÓR PRÓBEK 

Firma FoodSector oferuje Państwu pobór próbek przez wykwalifikowane osoby. Są oni wyposażeni w niezbędny sprzęt, służący do poboru określonych prób do badań. Próbki przewożone są samochodach wyposażonych w lodówkę do przewozu próbek, gdzie utrzymywane są odpowiednie dla danej próbki warunki. Posiadamy możliwość przewozu próbek w temperaturach od -20 ⁰C do + 5⁰C.

W trakcie trwania transportu dokonywane są pomiary temperatury przechowywania próbek i ich  rejestrowanie. Raport z kontroli temperatury zostaje udostępniony klientowi w postaci wykresów.

OPRACOWANIE INSTRUKCJI

Oferujemy Państwu opracowanie instrukcji dopasowanych do procesów technologicznych, m. in.:

      • instrukcja przyjęcia/wydania towaru,
      • instrukcja poboru prób,
      • instrukcja kontroli jakości,
      • instrukcja mycia i dezynfekcji,
      • instrukcja pomiaru parametrów kontroli (temperatura, ciśnienie i inne).

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli –  to system zarządzania, który pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Oparty jest przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom, które mogą wystąpić w każdym etapie produkcji żywności.

System HACCP jest obowiązkowy i znajduje zastosowanie we wszystkich segmentach przemysłu spożywczego: uprawa, zbiór, przetwarzanie, produkcję, dystrybucję i dostarczenie żywności do finalnego konsumenta.

Podstawą prawną dla opracowania dokumentacji jest:

       • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.
       • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
       • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225).

Firma FoodSector oferuje Państwu opracowanie dokumentacji HACCP niezbędnej do funkcjonowania firm produkujących żywność, restauracji, punktów gastronomicznych, firm cateringowych, cukierni, piekarni, kawiarni, barów, sklepów, hurtowni oraz producentów pasz.