Dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt determinują  trzy podstawowe elementy :

naturalne, biologiczne, funkcjonowanie zwierzęcia (które m.in. oznacza pewność, że zwierzę jest zdrowe i dobrze odżywione),

– stan emocjonalny (brak negatywnych emocji takich jak ból i chroniczny strach),

– zdolność do wyrażania pewnych standardowych zachowań.

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt stwierdza, że zwierzę posiada prawidłowy dobrostan, jeśli jest zdrowe, trzymane w odpowiednich warunkach, dobrze odżywione, jest w stanie wyrazić wrodzone zachowania i nie cierpi z powodu bólu, strachu i stresu (WOAH, 2008).

W regulacjach Unii Europejskiej tematyka doczekała się wielu uregulowań. Traktat lizboński z 2009 r. definiuje zwierzęta jako istoty czujące (Artykuł 13 tytułu II). Dyrektywa Rady 98/58/WE w sprawie ochrony zwierząt hodowlanych, określa zasady dotyczące ochrony zwierząt wszystkich gatunków (w tym ryb, gadów lub zwierząt ziemnowodnych) utrzymywanych w celu produkcji żywności, wełny, skóry lub futra lub do innych celów niż cele gospodarskie. Zasady te opierają się na europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowanych na potrzeby rolne i odzwierciedlają tak zwane „PIĘĆ WOLNOŚCI” określane inaczej Kodeksem Dobrostanu Zwierząt:

    • wolność od głodu i pragnienia,
    • wolność od dyskomfortu,
    • wolność od bólu, obrażeń i chorób,
    • swoboda wyrażania normalnego zachowania,
    • wolność od strachu i niepokoju.

Nasze laboratorium oferuje wsparcie dla hodowców zwierząt we wszelkich badaniach i wdrożeniach procedur mających na celu polepszenie samopoczucia i warunków bytowych i szczęśliwości zwierząt.

Dobrostan zwierząt jest istotny zarówno ze względów etycznych jak i ekonomicznych.

Oferujemy pełen wachlarz usług w tym zakresie od prostych analiz i dobrania odpowiedniej paszy po odpowiednie urządzenie pomieszczeń mieszkalnych dla zwierząt, środki pielęgnacyjne, suplementy diety.

Jako nowość na polskim rynku oferujemy także badania przy zastosowaniu sztucznej inteligencji.

Dzięki rozmieszonym kamerom i określonym zadaniom obserwujemy zachowania zwierząt i analizujemy ich problemy, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie.