Nawozy

Nawozy są niezbędnym elementem w każdym gospodarstwie w Polsce. Ze względu na ubogość niektórych gleb w składniki mineralne ważne jest stosowanie odpowiednio dobranych i certyfikowanych nawozów. Ich zastosowanie pozwala wzbogacić glebę w podstawowe pierwiastki wspomagające wzrost i rozwój rośliny (azot, fosfor i potas) oraz by uzyskać opłacalną wydajność produkcji rolnej. Dodatkowo ważne jest również wykorzystanie innych pierwiastków potrzebnych roślinom w prawidłowym rozwoju takich jak np. magnez, wapń, miedź, żelazo, molibden, mangan, cynk czy siarka. Odpowiedni dobór oraz dostosowanie ilości poszczególnych składników nawozu pozwalają zwiększyć wspomnianą wydajność produkcji rolnej. Należy pamiętać, że o skuteczności działania nawozów decyduje wiele czynników, do których zalicza się: warunki klimatyczne (temperatura i opady w okresie wegetacji roślin), właściwości gleby, rodzaj uprawianych roślin (zdolność wykorzystania składników nawozowych), płodozmian (rozmieszczenie nawozów) oraz rodzaj stosowanych nawozów.

Przedsiębiorstwo FoodSector opracuje dla Państwa receptury środków wspomagających uprawę roślin oraz nawozów:

     • mineralnych,
     • jednoskładnikowych,
     • wieloskładnikowych,
     • kompostowych

Formy w jakich możemy dla Państwa przygotować produkty:

     • w formie stałej (krystaliczne, pyliste, granulowane),
     • w postaci płynnej.

Powstałe receptury opracowywane są w oparciu o aktualne ustawy i rozporządzenia, ze względu na potrzebę uzyskania pozwolenia korzystania z danego typu nawozu. Środek ten  musi spełniać wymagania jakościowe i nie może zawierać zanieczyszczeń powyżej wartości niedopuszczalnych.

Firma FoodSector oferuje Państwu badania:

    • nawozów organicznych i naturalnych, osadów ściekowych:
      • badanie odczynu,
      • oznaczenie zawartości azotu amonowego,
      • oznaczenie zawartości pierwiastków (sód, mangan, żelazo, arsen).
    • nawozów mineralnych:
      • badanie uziarnienia,
      • oznaczenie zawartość wody,
      • wyznaczenie strat suszenia,
      • oznaczenie zawartości pierwiastków (miedź, cynk, mangan, żelazo, ołów, kadm, rtęć, nikiel, chrom, arsen).
    • wapien nawozowych
      • oznaczenie zawartości pierwiastków (miedź, cynk, mangan, żelazo, nikiel, chrom, arsen).