Pasze

Prawo obowiązujące w Polsce i UE dotyczące pasz zawiera szczegółowe informacje w kwestii właściwości, składu i etykietowania pasz gospodarskich i przemysłowych, a także dodatków do pasz.

Rozporządzenie (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz określa:

    • Ogólne zasady higieny pasz,
    • Warunki i ustalenia zapewniające możliwość śledzenia drogi paszy,
    • Warunki i ustalenia dotyczące rejestracji i zatwierdzenia zakładów.

Materiał poddawany badaniom:

    • Pasze objętościowe
     • Kiszonka z kukurydzy,
     • Kiszonka z trawy i lucerny,
     • Kiszonka z roślin motylkowych z trawami,
     • Kiszone ziarno z kukurydzy,
     • Siano łąkowe TMR na bazie z kukurydzy.
    • Nasiona i śruty
     • Nasiona zbóż i kukurydzy w całości i śruty,
     • Śruta rzepakowa i sojowa,
     • Nasiona roślin strączkowych,
     • Nasiona słonecznika,
     • Mieszanki powyższych nasion i śrut.
    • Zielonka z kukurydzy.

Laboratorium FoodSector oferuje Państwu badania pasz, w zakresie:

Badań mikrobiologicznych:

    • Obecność Salmonella Spp. – metoda horyzontalna PN-EN ISO 6579-1:2017-04,
    • Obecność i/lub liczba Listeria monocytogenes – metoda horyzontalna PN-EN ISO 11290-2:2017-07,
    • Ogólna liczba drobnoustrojów- metoda horyzontalna PN-EN ISO 4833-1:2013-12, PN-EN ISO 4833-2:2013-1,
    • Obecność i/lub liczba Clostridium perfringes – metoda horyzontalna PN-EN ISO 7937:2005,
    • Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych) – metoda horyzontalna PN-EN ISO 6888-2:2022-03,

Badań fizykochemicznych:

    • Podstawowe składniki pokarmowe:
     • sucha masa,
     • wilgotność,
     • popiół surowy,
     • tłuszcz surowy,
     • skrobia,
     • włókno,
     • białko,
    • Oznaczenie aminokwasów (aminokwasy ogólne, siarkowe, tryptofan),
    • Oznaczenie witaminy: A, E, żelaza, miedzi, manganu i cynku,
    • Oznaczenie pH.

W celu oceny jakości pasz coraz częściej oznaczana jest liczba bakterii probiotycznych, zarówno w mieszankach paszowych jak
i dodatkach paszowych. Laboratorium FoodSector ma do Państwa dyspozycji badania oparte na normach, wśród nich:

    • wykrywanie i oznaczanie liczby szczepów drożdży probiotycznych – PN-EN 15789:2022-04,
    • wykrywanie i oznaczanie liczby EnterococcusPN-EN 15788:2022-04,
    • wykrywanie i oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus spp. – PN-EN 15784:2022-04,
    • wykrywanie i oznaczanie liczby Bifidobacterium spp. – PN-EN 15785:2009,
    • wykrywanie i oznaczanie liczby Pediococcus spp. – PN-EN 15786:2022-04,
    • wykrywanie i oznaczanie liczby Lactobacillus spp. – PN-EN 15787:2022-04.

Mieszanki pasz

Pasze są jednym z elementów wpływających na jakość końcową i bezpieczeństwo  mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu, ryb oraz produktów pochodzenia zwierzęcego (jaja, mleko). Zwierzęta karmione paszą ubogą w składniki odżywcze lub z obecnością składników niepożądanych (np. mykotoksyny, leki weterynaryjne, pestycydy) nie będą się prawidłowo rozwijać co może skutkować niewielkim przyrostem masy mięśniowej, ale również produkty od nich mogą być pozyskiwane w mniejszych ilościach, a także gorszej jakości. Stan użytków zielonych oraz produkowanych z nich pasz wpływają także na kondycję i zdrowie zwierząt ich dobrostan oraz na jakość produktów zwierzęcych.

Odpowiednio dobrane składniki pasz i zbilansowane żywienie zwierząt hodowlanych jest szczególnie ważne z ich odpowiednim rozwojem a co najważniejsze z wynikami produkcyjnymi.

Firma FoodSector stworzy mieszankę pasz odpowiednio dobraną pod względem odżywczym dla danej grupy zwierząt hodowlanych. Zgodnie z odpowiednimi normami, ale również Państwa preferencjami, stworzymy mieszankę pasz tak, aby żywione zwierzęta otrzymywały starannie wyselekcjonowane pasze pełnoporcjowe, które będą zawierały bogaty skład witamin i składników mineralnych, wpływając pozytywnie na zdrowie i rozwój zwierząt.