Pestycydy

Zaawansowane technologicznie laboratorium analityczno-badawcze FoodSector, oferuje dla Państwa kompleksowe badania sprawdzające żywność pod kątem zawartości pestycydów, stosowanych podczas zabiegów agrotechnicznych.

Pestycydy to środki ochrony roślin, które mają zastosowanie w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie, celem ochrony roślin przed grzybami, owadami i chwastami. Wykorzystywane przez rolników fungicydy, insektycydy czy herbicydy pozwalają na utrzymanie roślin w dobrej kondycji zdrowotnej. Wyżej wymienione rodzaje środków ochrony roślin są ściśle regulowane a rolnicy muszą trzymać się zasad i terminów ich stosowania.

Ważne jest aby zapewnić konsumentom bezpieczeństwo, dlatego zawartości pozostałości pestycydów podlegają ścisłej kontroli prawnej nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.

Najbardziej podatnymi na odkładanie się pestycydów surowcami są owoce i warzywa, których spożywa się najwięcej.

Nasza usługa pozwoli na analizę pozostałości pestycydów oraz porównanie wyników z obowiązującymi normami i regulacjami, aby mieli Państwo gwarancję, że badany surowiec, produkt jest bezpieczny i może być wykorzystany w dalszych etapach łańcucha żywnościowego.

Laboratorium FoodSector wykona za pomocą chromatografii gazowej z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS) bądź chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS) kompleksowe badania na zawartość około kilkuset rodzajów pozostałości pestycydów w :

      • Żywności,
      • Glebie,
      • Różnych rodzajach podłoży

Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z Nami telefonicznie lub wyślij zapytanie wypełniając Formularz Kontaktowy.