Analiza sensoryczna

Analiza  sensoryczna jest dyscypliną naukową, łączącą ze sobą zasady eksperymentalnego projektowania i analizę statystyczną, z wykorzystaniem jednego lub kilku zmysłów, stanowiących aparat pomiarowy w ściśle określonych warunkach. Uwzględnia ona wrażenia rejestrowane przez zmysły takie jak: kolor, zapach, struktura, smak.

Pracownia do analizy sensorycznej została zaprojektowana zgodnie z PN-EN ISO 8589:2010, w której uwzględniono ogólne wytyczne dotyczące projektowania pracowni analizy sensorycznej, z późniejszą poprawką PN-EN ISO8589:2010/A1:2014-07, zmieniającą wytyczne co do koloru kabin (punkt 6.2.5).

Produkty, których analiza sensoryczna nie jest możliwa bezpośrednio, przygotowywane są zgodnie z  PN-ISO 5497:1998. W normie przedstawiono wytyczne dotyczące przygotowywania próbek, dla których bezpośrednia analiza sensoryczna nie jest możliwa.

Przeprowadzane analizy sensoryczne produktów, oparte są na metodologiach zgodnie z normami:

 • PN-EN ISO 10399:2018-03 Analiza sensoryczna. Metodyka. Metoda duo-trio,
 • PN-EN ISO 5495:2007 Analiza sensoryczna. Metodologia. Test porównań parzystych,
 • PN-ISO 4121:1998 Analiza sensoryczna. Metodologia. Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania,
 • PN-ISO 11036:1999 Analiza sensoryczna. Metodologia. Profilowanie tekstury,
 • PN-EN ISO 5495:2007 Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda parzysta,
 • PN-EN ISO 4120:2021-08 Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda trójkątowa.

Laboratorium FoodSector przeprowadzi dla Państwa akredytowaną analizę sensoryczną:

 • koncentratów spożywczych,
 • konserw rybnych,
 • konserwy mięsnych,
 • makaronów,
 • margaryny,
 • mleka i przetworów mlecznych,
 • napojów bezalkoholowych (woda, napoje owocowe, soki owocowe i warzywne, napoje gazowane),
 • olei i tłuszczy roślinnych,
 • opakowań,
 • pasz,
 • pieczywa,
 • produktów non-food,
 • przetworów ziemniaczanych,
 • wyrobów ciastkarskich,
 • wyrobów cukierniczych,
 • wyrobów garmażeryjnych

Obok metod laboratoryjnych, których istotą jest praca przeszkolonego zespołu, oferujemy Państwu badania konsumenckie. Pozwalają one określić stopień pożądalności i akceptacji oceniających, a także poznać ich preferencje.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i tym, jak możemy wspierać Twój biznes.