Identyfikacja gatunków produktów zwierzęcych

Jednym z najczęściej fałszowanych produktów na świecie jest mięso, ze względu na wzrastającą cenę niektórych jego gatunków oraz zwiększoną konsumpcję. Podstawą regulacji prawnych wprowadzających obowiązek badania mięsa i jego przetworów były względy zdrowotne, religijne oraz komercyjne.

Do najczęstszych metod fałszowania mięsa i produktów mięsnych wykorzystywanych przez producentów żywności zaliczyć można:

 • zastąpienie mięsa innym, tańszym (np. w produktach wysoko przetworzonych,
 • zhomogenizowanych),
 • nieprawidłowe oznakowanie (podanie nieprawidłowych informacji
 • dotyczących gatunku
  mięsa, sposobu produkcji czy hodowli zwierząt),
 • dodatek środków poprawiających wygląd (obecność azotynów i azotanów w celu nadania pożądanej barwy mięsa lub nadtlenku wodoru w celu wybielenia podrobów),
 • fałszowanie świeżości (mięso rozmrażane sprzedawane jako świeże).

Fałszowanie artykułów spożywczych prowadzi do zmiany ich składu i właściwości co negatywnie wpływa na końcową jakość gotowego produktu i jego bezpieczeństwo (dodatek niedozwolonych substancji). Dlatego ważne jest zastosowanie odpowiednich i wiarygodnych metod  ukierunkowanych na przeanalizowanie danej próbki pod kątem szukanego gatunku mięsa.

FoodSector oferuje dla Państwa badania pod kątem:

 • identyfikacji pochodzenia/gatunku mięsa (immunoenzymatyczny test ELISA, metoda PCR – technika molekularna z użyciem łańcuchowej reakcji polimerazy, metoda ta pozwala na oszacowanie zafałszowania danego produktu  niepożądanym gatunkiem mięsa na poziomie <0,1%)
 • identyfikacji i potwierdzenia obecności preparatów farmaceutycznych, środków ochrony roślin i pestycydów oraz sterydów obecnych w mięsie (metodą HPLC).

W ramach identyfikacji gatunkowości mięsa stosowane są również metody:

 • organoleptyczne,
 • serologiczne,
 • elektroforetyczne.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i tym, jak możemy wspierać Twój biznes.