Novel food

Novel food – nowa żywność – zgodnie z Rozporządzeniem nr 2015/2283 to żywność, której nie stosowano w znacznym stopniu w Unii Europejskiej do spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 roku.

Do tej grupy żywności zalicza się:

  • żywność nowoopracowaną,
  • żywność innowacyjną,
  • żywność wyprodukowaną z zastosowaniem nowych technologii i procesów produkcyjnych,
  • tradycyjną żywność pochodzącą z państw trzecich, nie wprowadzona na rynek Unii na masową skalę.

Przed wprowadzeniem na rynek nowej żywności Komisja musi wydać zezwolenie, w tym celu producent musi spełnić określone warunki:

  • żywność nie może stwarzać ryzyka dla zdrowia ludzkiego w oparciu o dostępne dowody naukowe,
  • nie może wprowadzać konsumentów w błąd, szczególnie jeżeli jest przeznaczona do zastąpienia innej żywności, a różni się od niej istotnie np. wartością odżywczą,
  • w przypadku jeśli jest przeznaczona do zastąpienia innej żywności, nie różni się od tej żywności w taki sposób, by jej zwykłe spożycie było niekorzystne dla konsumentów.

Firma FoodSector oferuje Państwu opracowanie receptur żywności spełniających stawiane warunki przez Unię Europejską wraz z niezbędnymi dokumentami do zarejestrowania jej w unijnym wykazie nowej żywności.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i tym, jak możemy wspierać Twój biznes.