FoodSector P.S.A

ul. Parkowa 27
32-070 Czernichów

KRS 0000985821
NIP 944 22 77 714
REGON 522753646

Kapitał zakładowy
1 000 000 opłacony w całości

Konta bankowe PKO Bank Polski

PLN 23 1020 2892 0000 5602 0864 3126
EUR 28 1020 2892 0000 5402 0864 3134

NUMERY KONTAKTOWE

+48 79 77 00 987
+48 12 352 24 96

Kontakt

kontakt@foodsector.pl
administracja@coslab.pl