Żywność funkcjonalna i Superfoods

Żywność funkcjonalna

Jednym z trendów w zakresie produkcji żywności jest opracowanie receptur oraz wdrażanie do produkcji środków żywnościowych określanych mianem żywności nowej generacji. W wyniku powstają produkty wychodzące naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Biorąc pod uwagę obowiązującą w Polsce ustawę o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, wyróżnia się trzy odrębne kategorie żywności nowej generacji. Wśród nich wyróżnia się: żywność specjalnego żywieniowego przeznaczenia, żywnością atrybucyjną oraz nową żywność, do której zaliczana jest żywność funkcjonalna.

Termin żywność funkcjonalna (functional foods) obecny jest w literaturze od początku lat 90 XX wieku. Jej korzenie sięgają Japonii, gdzie zapoczątkowano badania i produkcję tej żywności w większej skali. Żywność funkcjonalna to specjalnie opracowane produkty żywnościowe, wykazujące korzystny i udokumentowany wpływ na zdrowie, które są wynikiem obecnych w niej składników odżywczych. Obok nich obecne są związki aktywne biologicznie, powodujące działanie korzystne na zdrowie, rozwój psychofizyczny, zmniejszające ryzyko chorób. Żywność ta musi być podobna do żywności konwencjonalnej, ale musi wykazywać korzystne działanie na organizm.

Żywność funkcjonalną można podzielić ze względu na kierunek oddziaływania:

 • zwiększająca podaż składników odżywczych, w wypadku zwiększonego zapotrzebowania w stanach fizjologicznych (sport, intensywny rozwój, wzrost, ciąża),
 • wpływająca na hamowanie zmian degeneracyjnych ustroju, działanie wspomagające w leczeniu niektórych schorzeń/chorób,
 • będąca komponentem prawidłowo zbilansowanej diety w stanach chorobowych (np. cukrzyca, alergie),
 • wspomagająca wydolność psychiczno-fizyczną organizmu.

Zawarte w żywności funkcjonalnej substancje bioaktywne odznaczają się korzystnym działaniem na organizm człowieka ale również mogą wpływać na polepszenie samopoczucia.  Po spożyciu tego rodzaju produktu, po krótkim czasie można uzyskać efekt prozdrowotny, wzmacniający funkcje organizmu, natomiast długotrwałe spożywanie może prowadzić do zmniejszenia ryzyka powstawania przewlekłych chorób niezakaźnych. Do składników biologicznie aktywnych, zawartych w żywności funkcjonalnej oraz mających na celu ochronę zdrowia zalicza się między innymi:

 • fitozwiązki o właściwościach przeciwutleniających (polifenole, karotenoidy, antocyjany, glikozydy, izoprenoidy),
 • witaminy (witamina C),
 • składniki mineralne,
 • błonnik pokarmowy,
 • wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA),
 • fitosterole,
 • mikroorganizmy o działaniu pro biotycznym.

Bioaktywne związki szczególnie wpływają na poprawę zdrowia populacji poprzez zmniejszanie występowania oraz zapobieganie wielu chorobom o przebiegu przewlekłym, do których zalicza się: choroby układu krążenia, nowotwory, zapalenie stawów, astma, ale również choroby psychiczne (np. depresja czy demencja).

Superfood

W dzisiejszych czasach większość ludzi jest bardziej świadomych wyboru produktów, często analizując skład i wartości odżywcze na opakowaniu. Obserwuje się również zainteresowanie wśród konsumentów nowymi trendami żywieniowymi, do których należy np. ,,super żywność” (superfood). Trend ten na rynek europejski został wprowadzony kilka lat temu. Nim jednak wybrane produkty uzyskały miano superfood i stały się dostępne oraz bardziej popularne, były obecne już wcześniej i od wieków stosowane jako remedium na rozmaite dolegliwości chorobowe. Do produktów tego typu można zaliczyć m.in. jagody: acai, goji, nasiona chia, uprawiane w zagranicznych państwach. Wśród polskich artykułów spożywczych również można podać przykłady ,,super żywności” są to np. czosnek, rokitnik, bez czarny, aronia czarnoowocowa a nawet miód i produkty pszczele.

Na skutek rozwoju gospodarczego kraju zwiększyło się znaczenie transportu łącznie z tym międzynarodowym, co w rezultacie przyczyniło się znacząco do wzrostu dostępności wyrobów egzotycznych (w tym superfood) oraz produktów wcześniej nie dostępnych w Polsce. Superfood jest określane jako termin marketingowy, którego celem było wzbudzenie zainteresowania oraz nakierowanie konsumentów na uzyskanie wiedzy odnośnie zdrowych i pożywnych produktów. Mimo tego, pojęcie zostało również sformułowane w słowniku Oxford, brzmi następująco: ,,żywność bogata w składniki odżywcze uważane za szczególnie korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia”. W porównaniu do standardowej żywności cechuje je znacznie większa koncentracja składników odżywczych w mniejszej masie produktu, czyniąc je produktami prozdrowotnymi

Przedsiębiorstwo FoodSector oferuje Państwu usługi związane z opracowaniem innowacyjnych receptur i technologii produkcji żywności funkcjonalnej i Superfood.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i tym, jak możemy wspierać Twój biznes.