Badania pasz

Prawo obowiązujące w Polsce i UE dotyczące pasz zawiera szczegółowe informacje w kwestii właściwości, składu i etykietowania pasz gospodarskich i przemysłowych, a także dodatków do pasz.

Rozporządzenie (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz określa:

 • Ogólne zasady higieny pasz.
 • Warunki i ustalenia zapewniające możliwość śledzenia drogi paszy.
 • Warunki i ustalenia dotyczące rejestracji i zatwierdzenia zakładów.

Laboratorium FoodSector oferuje Państwu badania pasz, w zakresie:

Badań mikrobiologicznych:

 • Obecność Salmonella Spp. – metoda horyzontalna PN-EN ISO 6579-1:2017-04,
 • Obecność i/lub liczba Listeria monocytogenes – metoda horyzontalna PN-EN ISO 11290-2:2017-07,
 • Ogólna liczba drobnoustrojów- metoda horyzontalna PN-EN ISO 4833-1:2013-12, PN-EN ISO 4833-2:2013-1,
 • Obecność i/lub liczba Clostridium perfringes – metoda horyzontalna PN-EN ISO 7937:2005,
 • Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych) – metoda horyzontalna PN-EN ISO 6888-2:2022-03,

Badań fizykochemicznych:

Podstawowe składniki pokarmowe:

 • sucha masa,
 • wilgotność,
 • popiół surowy,
 • tłuszcz surowy,
 • skrobia,
 • włókno,
 • białko,
 • Oznaczenie aminokwasów (aminokwasy ogólne, siarkowe, tryptofan),
 • Oznaczenie witaminy: A, E, żelaza, miedzi, manganu i cynku,
 • Oznaczenie pH.

W celu oceny jakości pasz coraz częściej oznaczana jest liczba bakterii probiotycznych, zarówno w mieszankach paszowych jak
i dodatkach paszowych. Laboratorium FoodSector ma do Państwa dyspozycji badania oparte na normach, wśród nich:

 • wykrywanie i oznaczanie liczby szczepów drożdży probiotycznych – PN-EN 15789:2022-04,
 • wykrywanie i oznaczanie liczby EnterococcusPN-EN 15788:2022-04,
 • wykrywanie i oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus spp. – PN-EN 15784:2022-04,
 • wykrywanie i oznaczanie liczby Bifidobacterium spp. – PN-EN 15785:2009,
 • wykrywanie i oznaczanie liczby Pediococcus spp. – PN-EN 15786:2022-04,
 • wykrywanie i oznaczanie liczby Lactobacillus spp. – PN-EN 15787:2022-04.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i tym, jak możemy wspierać Twój biznes.