Badania obciążeniowe

Badania obciążeniowe żywności są wykonywane w celu uzyskania informacji odnośnie zachowania drobnoustrojów (ich wzrostu i tempa rozwoju) wprowadzonych sztucznie do produktu.

Celem badań obciążeniowych żywności jest ocena stabilności mikrobiologicznej produktu lub tempa wzrostu wybranych grup drobnoustrojów podczas dających się przewidzieć warunkach:  transportu,  dystrybucji czy przechowywania.

Nasze laboratorium wykona dla Państwa mikrobiologiczne badania obciążeniowe, dzięki którym będą Państwo pewni, że wyprodukowana żywność, spełnia kryterium bezpieczeństwa dla wybranego drobnoustroju w ciągu całego okresu przydatności do spożycia. Ten rodzaj badań dotyczy w szczególności wyrobów gotowych do spożycia, w których oceniana jest możliwość rozwoju Listeria monocytogenes, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów ze względu na jej obecność.

Badania posłużą  oszacowaniu potencjału wzrostu (∆) wybranego mikroorganizmu a uzyskany wynik pozwoli na sprawdzenie czy w danym produkcie możliwy jest jego wzrost.

Jeśli w danym produkcie istnieje  ryzyko wzrostu wprowadzonego mikroorganizmu, to kontynuowane są badania pod kątem wyznaczenia współczynnika maksymalnego tempa wzrostu. Badanie pozwala określić jak szybko dany mikroorganizm jest w stanie namnożyć
się w produkcie oraz czy jego ilość na koniec terminu przydatności do spożycia nie przekroczy krytycznej wartości.

Badania wykonywane są w oparciu o:

  • Europejski Przewodnik dla producentów żywności RTE „EURL Lm TECHNICAL GUIDANCE DOCUMENT for conducting shelf-life studies on Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods” (version 3 – 6 June 2014).
  • Normę francuską NF V 01-009 „Food traceability and safety — Management and hygiene — Guidance for performing microbiological growth tests” (2 May 2014)

Badania obciążeniowe pozwalają producentom żywności na zapewnienie zgodności swoich produktów z przepisami prawa, a także zapewnić gwarancję konsumentom na najwyższą ich jakość.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i tym, jak możemy wspierać Twój biznes.