Badania utrzymania standardu jakości

Jakość żywności to zespół cech i właściwości biologicznych,  fizycznych, chemicznych produktu decydujące o zdolności zaspokojenia potrzeb konsumenta. Jakość ma coraz większe znaczenie z powodu wymogów, które muszą spełniać kraje członkowskie Unii Europejskiej. Dodatkowo wzrost świadomości konsumentów oraz duża konkurencja na rynku produktów spożywczych wpływa na proces opracowania nowych, dokładniejszych metod oceny jakości.

Ze względu na wzrost wymagań konsumentów wobec produktów spożywczych, firma FoodSector oferuje Państwu szereg badań oceniających jakość produktów i jej utrzymanie w przestrzeni czasu:

 • Analiza sensoryczna
 • Badania konsumenckie
 • Badania laboratoryjne m. in.:
  • oznaczenie gęstości,
  • oznaczenie wilgotności,
  • oznaczenie suchej masy,
  • oznaczenie jakości tłuszczów,
  • oznaczenie poziomu kwasowości,
  • oznaczenie ekstraktu,
  • oznaczenie zawartości azotanów (III) i (V).
 • Badania mikrobiologiczne

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i tym, jak możemy wspierać Twój biznes.