Badania molekularne żywności

Badania molekularne żywności są jednymi z badań, które pozwalają na szybką identyfikację danego patogenu w żywności. Badania te polegają na analizie materiału genetycznego przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej, takich jak na przykład łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR). Metody te są niemalże niezawodne ze względu na ich wysoką czułość wynoszącą około 99%.

Oferta laboratorium Foodsector w zakresie badań molekularnych żywności:

  • Identyfikacja DNA dla serotypu O104:H4 werotoksycznych Escherichia coli metodą jakościową multiplex PCR.
  • Wykrywanie werotoksycznych Escherichia coli (STEC) oraz serotypowanie O157, O111, O26, O103, O145 metodą jakościową real-time PCR ISO/TS/13136:2012
  • Obecność specyficznego RNA dla Norovirusów metodą jakościową real-time PCR ISO 15216-2:2019.
  • Obecność specyficznego RNA dla wirusowego zapalenia wątroby typu A metodą jakościową real-time wg. PN-EN ISO 15216-2:2019-12
  • Badanie potwierdzające obecność genów stx1, stx2, eae Escherichia coli metodą jakościową – multiplex PCR,
  • Oznaczenie obecności specyficznego DNA dla Listeria monocytogenes metodą jakościową – multiplex PCR,
  • Identyfikacja obecności specyficznego DNA dla termotolerancyjnych Campylobacter spp. za pomocą jakościowej metody multiplex PCR.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i tym, jak możemy wspierać Twój biznes.