Badania przechowalnicze żywności

Badania przechowalnicze produktu spożywczego umożliwiają wyznaczenie lub potwierdzenie terminu przydatności produktu przeznaczonego do spożycia, bądź wyznaczenia minimalnej trwałości.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. oraz  Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1881/2006
z 19 grudnia 2006 r. produkt zostaje dopuszczony do sprzedaży, gdy spełnia określone limity mikrobiologiczne, parametry fizykochemiczne oraz sensoryczne.

Jednocześnie zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. producent ma obowiązek podać datę minimalnej trwałości, termin przydatności do spożycia oraz daty zamrożenia (dla produktu mrożonego)

Do determinantów trwałości produktu należą:

 • w kryterium mikrobiologicznym – czystość,
 • w kryterium fizykochemicznym – zawartość wody, pH, utleniania, hydroliza,
 • w kryterium organoleptycznym – smak, zapach, barwa.

Laboratorium FoodSector oferuje Państwu przeprowadzenie badań przechowalniczych, które umożliwiają ocenić zasięg i kierunek zmian zachodzących w produktach spożywczych w trzech wariantach:

Badania przechowalnicze z panelem badań fizykochemicznych:

 • pozwalają określić zmiany zachodzące w produkcie wraz z upływem czasu,
 • dają możliwość identyfikacji składników, sposobu pakowania, rodzaju zastosowanej technologii, które należy zmienić, by wydłużyć czas przydatności do spożycia.

Badanie przechowalnicze normatywne:

 • zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacjach i przedmiotowych normach (temperatura, wilgotność względna powietrza, dostęp do światła),
 • dedykowane głównie produktom o niskim stopniu przetworzenia oraz krótkim terminie trwałości.
     1.  

Przyspieszone badania przechowalnicze:

 • z oddziaływaniem na produkt spożywczy z podwyższoną temperaturą i wilgotnością.
 • pozwalają na szybsze określenie końcowego terminu trwałości produktu. W celu zachowania bezpieczeństwa i jakości produktu w końcowym czasie realnego przechowywania termin ten wymaga potwierdzenia badaniami prowadzonymi
  w standardowych warunkach.
     •  

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i tym, jak możemy wspierać Twój biznes.