Badania marketingowe

Badania marketingowe stanowią niezbędne narzędzie pozwalające na uzyskanie informacji, wspomagających podjęcie trafnych decyzji biznesowych. Analizy rynkowe wykonane sumiennie i profesjonalnie pozwolą Państwu być o krok dalej w stosunku do konkurencji.

Powszechnie twierdzi się, że to konsument stanowi cel procesu tworzenia nowego produktu w przemyśle spożywczym. Nieodłącznym elementem opracowania innowacyjnych produktów jest poznanie preferencji i zachowań zakupowych konsumentów, mechanizmu dokonywania zakupów, przygotowania i spożywania produktów. Brak satysfakcji ze strony konsumenta w stosunku do obecnych na rynku produktów to wyzwanie i klucz do rozwoju nowych, innowacyjnych produktów żywnościowych.

Badania marketingowe pomogą Państwu poznać i wykorzystać informacje na temat:

 • rynku i otoczenia rynkowego danego produktu,
 • preferencji i bieżących potrzeb konsumentów,
 • zachowań i zwyczajów zakupowych konsumentów,
 • zachowań i zwyczajów żywieniowych konsumenta,
 • mocnych i słabych stron produktu,
 • kierunku zmian i rozwoju produktu,
 • znajomości i postrzegania marki,
 • atrakcyjności nowego produktu na tle produktów będących na rynku,
 • identyfikacji nisz rynkowych,
 • skuteczności kampanii reklamowej,
 • czynników zwiększających sprzedaż.

Wybór metod badań jest dopasowywany do oczekiwań klienta. Realizujemy badania rynku z wykorzystaniem metod ilościowych
i jakościowych.

Badania marketingowe w laboratorium FoodSector realizowane są poprzez:

METODY ILOŚCIOWE, do których nalezą:

 • testy konsumenckie CLT – Central Location Test,
 • testy użytkowe HUT – Home Use Test,
 • wywiady ankietowe przeprowadzane w domach lub miejscach publicznych np. w centrach handlowych, przystankach autobusowych:
 • techniką PAPI – z wykorzystaniem ankiet papierowych,
 • techniką CAPI – z wykorzystaniem elektroniki (laptop, tablet, telefon).
 • wywiady realizowane telefonicznie – CATI,
 • wywiady realizowane Internetowo – CAWI.
    •  

METODY JAKOŚCIOWE, gdzie główne techniki to:

 • zogniskowane wywiady grupowe – FGI – Focused Group Interview,
 • indywidualne wywiady pogłębione – IDI – Individual In-Depth Interview.
    •  

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i tym, jak możemy wspierać Twój biznes.