Audyt dostawców

Audyt dostawców to podstawowe narzędzie służące optymalizacji procesu monitorowania i zarządzania łańcuchem dostaw. Pozwala wskazać potencjalne obszary stanowiące ryzyko. Polega na sprawdzeniu skuteczności realizacji wymagań stawianych producentom przez odbiorców.

Przeprowadzenie audytu pozwoli Państwu podnieść efektywność współpracy z dostawcą. A wiedza na temat dostawców i ich organizacji wpływa pozytywnie na budowanie trwałych relacji partnerskich.

Audyt dostawcy daje możliwość poznania funkcjonowania danej organizacji, między innymi w zakresie:

 • strategii firmy,
 • jakości i wielkości pracy zasobów ludzkich,
 • doświadczenia,
 • systemu oceny jakości,
 • parku maszynowego,
 • możliwości logistycznych,
 • specyfikacji produktu,
 • bazy podwykonawców,
 • potencjalnego ryzyka i możliwości jego minimalizacji.

Usługa FoodSector w zakresie audytu dostawców kierowana jest do sieci handlowych, restauracji, a także centrów handlowych.

Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę audytorską. Zapewniamy Państwu:

 • potwierdzenie realizacji norm prawnych i jakościowych,
 • identyfikację i ocenę potencjalnego ryzyka wynikającego ze współpracy z dostawcą,
 • identyfikację niedociągnięć i obszarów wymagających doskonalenia,
 • obiektywną i niezależną ocenę organizacji dostawcy.

Wykwalifikowana kadra audytorów FoodSector oferuje przeprowadzenie audytu dostawców według potrzeb i wymagań klienta.

Zakres usługi obejmuje 5 etapów:

 1. Analizę dokumentacji dostawcy w zakresie objętym audytem.
 2. Zaplanowanie audytu.
 3. Przeprowadzenie audytu.
 4. orządzenie raportu z audytu.
 5. Przekazanie raportu klientowi i jego omówienie.

Dzięki audytowi przeprowadzonemu przez profesjonalistów zyskają Państwo:

 • identyfikację i minimalizację ryzyka biznesowego,
 • kontrolę zgodności działań dostawców z zapisami umowy,
 • kontrole obiegu dokumentów,
 • kontrolę operacji i procesów biznesowych,
 • kompletny system weryfikacji jakości dostarczanych produktów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i tym, jak możemy wspierać Twój biznes.