Żywność specjalnego przeznaczenia

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku „środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego – to środek spożywczy, który ze  względu na specjalny skład lub sposób przygotowania  wyraźnie różni się od środków spożywczych powszechnie spożywanych  i  zgodnie z informacją  zamieszczoną  na  opakowaniu  jest  wprowadzany  do  obrotu z przeznaczeniem do zaspokajania szczególnych potrzeb żywieniowych:

    1. osób, których procesy trawienia i metabolizmu są zachwiane lub osób, które ze względu na specjalny stan fizjologiczny mogą odnieść szczególne korzyści z kontrolowanego spożycia określonych substancji zawartych w żywności – taki środek spożywczy może być określany jako „dietetyczny”,
    2. zdrowych niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat”.

Powyższa ustawa określa 8 podstawowych grup należących do żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego ze względu na swoje przeznaczenia:

     1. preparaty do  początkowego  żywienia  niemowląt, w tym mleko początkowe, oraz  preparaty  do  dalszego  żywienia  niemowląt,  w tym mleko następne,
     2. środki spożywcze uzupełniające, obejmujące produkty zbożowe przetworzone i inne środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci w wieku od roku do 3 lat,
     3. środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii w celu redukcji masy ciała,
     4. dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego,
     5. środki spożywcze zaspokajające zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców,
     6. środki spożywcze dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów (cukrzyca),
     7. środki spożywcze niskosodowe, w tym sole dietetyczne o niskiej zawartości sodu lub bezsodowe,
     8. środki spożywcze bezglutenowe.

Firma FoodSector oferuje Państwu opracowanie receptur żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami, Aktami, Normami i prawem na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Wykwalifikowana  kadra  zagwarantuje  Państwu  profesjonalną  obsługę  oraz   oryginalne     receptury,   z  zastosowaniem   powszechnych   i  nowoczesnych  metod  produkcji.